سمینار نقش عوامل تغذیه ای و توکسین ها در باروری و ناباروری- پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397 برگزار گردید


به پایگاه اینترنتی انجمن علمی تخصصی باروری وناباروری ایران خوش آمدید 

ISRM (Iranian Society of Reproductive Medicine)این وب سایت به منظور هماهنگی وانسجام هرچه بیشتر تمامی دست اندرکاران درحیطه درمان وتحقیقات ناباروري طراحی شده است . سعی گردیده است که از آخرین اخبار وگزارشات داخلی وبین المللی به دو زبان فارسی وانگلیسی مطالبی عنوان شود.

همچنین به منظور جلوگیري از باورها واطلاعات نادرست منتشره توسط منابع غیررسمی (سایت هاي مختلف وغیره) که منطبق با یافته هاي علمی روز دنیا نمی باشد و معمولا باعث انحراف افکار زوجین نابارور در زمینه تصمیم گیري وانتخاب مسیر صحیح پروسه درمان می گردد ، بخشی را به بیماران اختصاص داده ایم شاخه هاي مرتبط با علم باروري وناباروري تحت عنوان گروهها با علایق ویژه در این سایت گنجانده شده است که به همکاران عزیز پیشنهاد می گردد جهت بروزرسانی اطلاعات وشرکت درکارگاههاي علمی و عملی در هریک ازشاخه ها برحسب تمایل عضو شوید.

همچنین همکاران گرامی می توانند براي دسترسی به اخبار همایش ها، دوره هاي بازآموزي، اخبار کمیته ها، مقالات و نشریه هاي ناباروري و تصمیمات هیأت مدیره به قسمتهاي مربوطه در سایت مراجعه فرمایید .

سمینار نقش عوامل تغذیه ای و توکسین ها در باروری و ناباروری
ادامه مطلب
برگزاری جلسه مشترک کمیته ها
ادامه مطلب