گزارش برگزاری جلسات هیئت مدیره و مصوبات را در قسمت اخبار ملاحظه فرمایید

 • 01

  برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن 11 اسفند بیمارستان طالقانی تهران

  برگزاری سمینار ادواری انجمن باروری و ناباروری 11 اسفند بیمارستان طالقانی

 • 02

  کتابچه چکیده مقالات بیست و دومین کنگره انجمن ناباروری اردیبهشت 1401 شیراز

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن