تاریخچه انجمن

انجمن علمی باروري و ناباروری ايران توسط هيات موسسين که همگی از افراد پیشکسوت و برجستگان و متخصصین رشته های (زنان و زایمان ، ارولوژی و ART  جنین شناسی ) در سال 1377 بعنوان یک انجمن بین رشته ای و طبق اساسنامه ای که به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید تاسيس گردید . 

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری تا کنون هشت دوره انتخابات هیات مدیره برگزار نموده و اعضای محترم پیوسته انجمن با رای مستقیم خود در مجمع های عمومی کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نموده اند . اعضای هیات مدیره مرکب از هفت نفر عضو اصلی و3 نفر عضو علی البدل یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل می باشد . 

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری تا کنون موفق به برگزاری بیست و دو کنگره سراسری و بین المللی و با مجوز اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و با بالاترین امتیازات بازآموزی در تهران ، شیراز ، یزد ، تبریز و اصفهان  را نموده است . 

یکی از فعالیتهای کمیته علمی انجمن علمی تخصصی برگزاری تورهای علمی سیاحتی و فراهم آوردن تسهیلات حضور در کنگره های بین المللی مرتبط می باشد و در این زمینه تورهای زیر برگزار گردیده است.  

1- کورواسی-زاگرب:کنگره بین المللی انجمن پریناتولوژی،تعدادشرکت کنندگان 24 نفر  

2- مالزی- کوالالامپور: FIGO سال 2006 ، تعداد شرکت کنندگان 67 نفر 

 3- هند- کلکته: کنگره بین المللی ناباروری 2007، تعداد شرکت کنندگان:27 نفر 

 4- تونس: کنگره MEFS ، سال 2008، تعداد شرکت کنندگان 20 نفر 

 5- افریقای جنوبی - کیپ تاون- ژوهانسبورگ: FIGO ، سال 2009، تعداد شرکت کنندگان 94 نفر 

 6- چین- پکن- شانگهای-هانگزو: COGI، سال 2009، تعداد شرکت کنندگان 26 نفر 

 7- ایتالیا-روم - پراگ-آلمان: ESHRE ، سال 2010 ، تعداد شرکت کنندگان 24 نفر  

 8- آلمان - پراگ : IFFS، سال 2010،