مقالات

 

آلودگی هوا وتاثیر آن بر میزان سقط یک مطالعه آینده نگر

دکتر هاله رحمان پور ، فلوشیپ نازایی

  This Article
 

  DOI/PMID:
  Full Text Paper
  Google Cite
  Google Search
Abstract:

هدف:  بررسی ارتباط بین سقط و آلاینده های هوا می باشد.  ارتباط آلودگی هوا با مشکلات دوران بارداری قبلا مشخص شده است ولی در مورد ارتباط  آلودگی هوای محیط با سقط مطالعات کمی انجام شده است.

نوع مطالعه: آینده نگر

بیماران: 343 مورد خانم حامله تک قلو در مطالعه آینده نگر چند مرکزی

مداخله: صورت نگرفته است

هدف اصلی مطالعه: بررسی میزان و زمان دقیق سقط از زمان تخمک گذاری

 


keywords: سقط، سقط خود بخودی ، آلودگی هوا، ریزگرد