برنامه های بازآموزی

نوع برنامه : سمپوزیوم
مرکز برگزارکننده: انجمن علمي باروري و ناباروري ايران
امتیاز معادل مدون: 4
تاریخ شروع: 1397/05/25
تاریخ پایان: 1397/05/25
اهداف: سلامت فرزندان حاصل از ART- عوارض باروری در حاملگی ناشی از ART - عوارض جنینی در حاملگی های ناشی از ART- پیامدهای متابولیک و اندوکریت در فرزندان حاصل از ART
توضیحات: آدرس محــل برگــزاری: تهران شهرک غرب فاز 2 - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی پلاک 74 سالن همایش رعد
نوع برنامه : سمپوزیوم
مرکز برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امتیاز معادل مدون: دارد
تاریخ شروع: 1397/08/24
تاریخ پایان: 1397/08/24
اهداف: بررسی موارد حاملگی خارج رحمی . بررسی حاملگی های خارج رحمی نادر
توضیحات: تهران. ولنجک . خیابان یمن. بیمارستان طالقانی (http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=2&Status=New)