برنامه های بازآموزی

نوع برنامه : سمپوزیوم
مرکز برگزارکننده: انجمن علمي باروري و ناباروري ايران
امتیاز معادل مدون: 4
تاریخ شروع: 1397/05/25
تاریخ پایان: 1397/05/25
اهداف: سلامت فرزندان حاصل از ART- عوارض باروری در حاملگی ناشی از ART - عوارض جنینی در حاملگی های ناشی از ART- پیامدهای متابولیک و اندوکریت در فرزندان حاصل از ART
توضیحات: آدرس محــل برگــزاری: تهران شهرک غرب فاز 2 - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی پلاک 74 سالن همایش رعد