برنامه های بازآموزی

نوع برنامه : سمپوزیوم
مرکز برگزارکننده: انجمن علمي باروري و ناباروري ايران
امتیاز معادل مدون: 4
تاریخ شروع: 1397/05/25
تاریخ پایان: 1397/05/25
اهداف: سلامت فرزندان حاصل از ART- عوارض باروری در حاملگی ناشی از ART - عوارض جنینی در حاملگی های ناشی از ART- پیامدهای متابولیک و اندوکریت در فرزندان حاصل از ART
توضیحات: آدرس محــل برگــزاری: تهران شهرک غرب فاز 2 - خیابان هرمزان - خیابان پیروزان جنوبی پلاک 74 سالن همایش رعد
نوع برنامه : سمپوزیوم
مرکز برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امتیاز معادل مدون: دارد
تاریخ شروع: 1397/08/24
تاریخ پایان: 1397/08/24
اهداف: بررسی موارد حاملگی خارج رحمی . بررسی حاملگی های خارج رحمی نادر
توضیحات: تهران. ولنجک . خیابان یمن. بیمارستان طالقانی (http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=2&Status=New)
نوع برنامه : سمپوزیوم
مرکز برگزارکننده: پژوهشگاه رویان-مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل
امتیاز معادل مدون: 5 امتیاز بازآموزی: متخصصین زنان و زایمان، ارولوژی
تاریخ شروع: 1398/09/08
تاریخ پایان: 1398/09/08
اهداف: 5 امتیاز بازآموزی: متخصصین زنان و زایمان، ارولوژی 1/5 امتیاز بازآموزی: دکترای ژنتیک، کارشناسی ارشد ژنتیک، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی، متخصصین روماتولوژی 2/5 امتیاز بازآموزی: دکترا و کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، دکترا و کارشناس ارشد علوم تشریح، دکترای بیولوژی تولید مثل
توضیحات: در این سمپوزیوم به بحث و بررسی و آشنایی متخصصین با موارد ذیل پرداخته خواهد شد: میزان تأثیر بیماریهای ایمونولوژیک بر روی رزرو تخمدان و گناد میزان تأثیر بیماریهای عفونی بر روی رزرو تخمدان تغییرات سیستم باروری با افزایش سن و تستهای ارزیابی آن میزان تآثیر اعمال جراحی لگنی بر روی رزرو تخمدان میزان تأثیر بیماریهای سیستماتیک و روماتولوژیک بر روی رزرو تخمدان روشهای فریزتخمک به منظور social freezing میزان تأثیر اختلالات ژنتیک و رزرو تخمدان دیدگاه اخلاق در فریز سلولهای جنینی جهت حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی جایگاه tissue freezing در بحث حفظ باروری در بیماران غیرسرطانی روشهای فریز گامت ها و تأثیرآن برای نسل آینده جایگاه فریز اسپرم و بافت بیضه برای حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی جایگاه پزشکی در فریز تخمک و بحث باکرگی