صفحه اصلی ارتباط با ما پیشنهادات و انتقادات کنگره ها و سمینار ها نقشه سایت
  انتخابات داخلی اعضای هفتمین دوره هئیت مدیره انجمن برگزار گردید و باتفاق آرا آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی بعنوان رئیس هئیت مدیره انجمن برگزیده شدند  
 
اخبار  
انتخاب آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی بعنوان رئیس هئیت مدیره انجمن
   
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۲۸
منبع:سهرابی
   

در پی برگزاری الکترونیکی انتخابات انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران که در تاریخ 25 /9/1395 برگزار گردید و به موجب مصوبه جلسه کمسیون انجمن های علمی گروه پزشکی مبنی بر تایید صحت انتخابات ( طی نامه شماره 299/503 مورخ 23/11/1395 جناب دکتر استقامتی دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی ایران ) ، اولین جلسه هیات مدیره با حضور اکثر اعضای سابق هیات مدیره و بازرس محترم و همچنین بازرس و همه برگزیدگان اعضای اصلی هیئت مدیره فعلی در مورخ 24/1/1396 در محل دفتر انجمن برگزار گردید و پس از گزارش اعضای هئیت مدیره سابق ، انجمن به اعضای محترم هیئت مدیره جدید واگذار گردید و طبق اساسنامه انجمن انتخابات داخلی هفتمین دوره هیئت مدیره در حضور همه اعضای فعلی و بازرس محترم برگزار گردید . نتایج انتخابات با اتفاق اراء ماخوذه :

1-    آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن

2-    خانم دکتر مهناز اشرفی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

3-    خانم دکتر ساغر صالحپور بعنوان دبیر هیئت مدیره انجمن

4-    آقای دکتر معرفت غفاری نوین بعنوان خزانه دار هیئت مدیره انجمن

5-    آقای دکتر محمدحسین نصر اصفهانی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

6-    آقای دکتر محمدرضا نوروزی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

7-    خانم دکتر نزهت موسوی فر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن

8-    خانم دکتر فاطمه قلمبر دزفولی بعنوان بازرس اصلی انجمن 


 
 
 
Copyright © 2006 - 2017 All Rights Reserved. ISRM. Designed by: ICTA