صفحه اصلی ارتباط با ما پیشنهادات و انتقادات کنگره ها و سمینار ها نقشه سایت
  انتخابات داخلی اعضای هفتمین دوره هئیت مدیره انجمن برگزار گردید و باتفاق آرا آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی بعنوان رئیس هئیت مدیره انجمن برگزیده شدند  
 
اخبار  
اخبار انجمن علمی تخصصی باروری و نا باروری
   
تاریخ: ۱۳۸۶/۵/۳
منبع:روابط عمومی
   

به گزارش ( (ا نجمن علمي-تخصصي با روري و نا باروري ايران )) در راستاي برگزاري چهاردهمين كنگره باروري و ناياروري كه در اسفند ماه سال جاري در يزد برگزار خواهد شد طي نامه اي كه از طرف ا نجمن علمي-تخصصي با روري و نا باروري ايران به تمامي مراكز درمان ناباروري و دانشگاههاي سراسر كشور فرستاده شد تمامي مراكز و دانشگاهها نمايندگان علمي خود را جهت همكاري در برگزاري هر چه بهتر ابن كنگره اعلام نمودند كه  اسامي تعدادي از آنها به اطلاع مي رسد  .لازم به ذكر است اسامي الباقي نمايندگان به محض دريافت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 گروه جنين شناسان
1 دكتر عباسعلي كريم پور بابل
2 دكتر اميراسماعيل نژاد مقدم ساري
3 دكتر ايرج اميري همدان
4 دكترحسين ايماني مركز ناباروري كوثر
5 دكتر معرفت غفاري پژوهشكده ابن سينا
6 دكتر محمد نوري تبريز
7 دكترفرهنگ عابد همدان
8 دكتر علي اصغر بيگي مركز ناباروري اميدبابل كلينيك
9 دكتر بهروز نيك نفس تبريز
10 دكتر غلامعلي جورسرايي ساري
11 دكتر مجتبي رضازاده پژوهشكده رويان
12 دكتر ناصر سلسبيلي مركز ناباروري كوثر
13 دكتر حسن حسني كاشان
14 دكتر محمدحسين نصر اصفهاني اصفهان
15 دكتر مرتضي انوري يزد
16 دكتر محمدعلي خليلي يزد
17 دكتر احمد حسيني تهران
18 دكتر عليقلي سبحاني تهران
19 دكتر مژده صالح نيا تهران دانشگاه تربيت مدرس
20 دكتررجبعلي صدرخانلو اروميه
21 دكتر محمود هاشمي تبار اهواز
22 دكتر قاسم ساكي اهواز
23 دكترشهلا خادم تهران
24 دكتر حسين بهاروند تهران
25 دكتر نورالدين نعمت الهي 
26 دكتر منصوره موحدين تهران
27 خانم بهمن پور شيراز
28 دكتر مژگان شفيعي تهران
29 دكتر محمدمهدي آخوندي تهران
30 دكتر افتخاري تهران
31 دكتر طيبه كرماني بيرجند
32 دكتر محمد رضا صادقي ابن سينا تهران
33 دكتر فريد ابوالحسني تهران
34 دكتر حجت الله سعيدي تهران
35 سيدمحمد سيدحسني يزد
36 مريم كبير سلماني تهران
37 دكتر محسن جلالي مشهد
38 خانم كريميان تهران
38 دكتر حسين نيكزاد كاشان
39 محمد حسين امير ارجمند يزد
40 مظفر خزاعي دانشگاه كرمانشاه
41 عليرضا ابراهيم زاده دانشگاه گناباد
42 بهپور يوسفي دانشگاه سمنان

43صغري بهمن پور

44 خانم طلايي

 

گروه زنان و زايمان
1 رباب داور زنان وزايمان شهيد صدوقي يزد
2 مرجان سهند زنان وزايمان نويد
3 مهديه مجيبيان زنان وزايمان يزد
4 مرضيه مهرافزا زنان وزايمان مهر رشت
5 احياء گرشاسبي زنان وزايمان دانشگاه شاهد
6 باقر فروهان زنان وزايمان اصفهان
7 فاطمه وحيد رود سري زنان وزايمان مشهد
8 مرضيه فريماني زنان وزايمان فاطميه همدان
9 اميري زنان وزايمان دانشگاه همدان
10 فاطمه كيخا زنان وزايمان دانشگاه زاهدان
11 سارا فلاحي زنان وزايمان شيراز
12 سيده افسر شرفي زنان وزايمان بيمارستان مهديه
13 نسرين سحر خيز زنان وزايمان اهواز
14 مينو رجايي زنان وزايمان دانشگاه هرمزگان
15 فريده مقرب زنان وزايمان دانشگاه جهرم
16 مريم اصغرنيا زنان وزايمان دانشگاه گيلان
17 نرگس مسلمي زاده زنان وزايمان دانشگاه مازندران
18 مينو رجالي زنان وزايمان 
19 سعيده ضيايي زنان وزايمان دانشگاه تربيت مدرس
20 الهام كاشاني زنان وزايمان دانشگاه گلستان
21 رويا كوكبي زنان وزايمان دانشگاه فسا
22 سكينه كلاهدوزان زنان وزايمان دانشگاه شاهرود
23 صديقه اسماعيل زاده زنان وزايمان فاطمه الزهرا
24 زهرا شهشهاني زنان وزايمان شهيد بهشتي اصفهان
25  لعيا فرزدي زنان وزايمان دانشگاه تبريز
26 رقيه آهنگري زنان وزايمان دانشگاه قم
27 سكينه مويد محسني زنان وزايمان دانشگاه شاهد
28 ربابه محمد بيگي زنان وزايمان بعثت
29 مرضيه فريماني زنان وزايمان فاطميه
30 صغري ربيعي زنان وزايمان دانشگاه همدان
31 مهتاب زينال زاده زنان وزايمان بيمارستان شهيد يحيي نژاد
32 عصمت باروتي زنان وزايمان دانشگاه شهيد بهشتي
33 معصومه فلاحيان زنان وزايمان دانشگاه شهيد بهشتي
34 طاهره نظري زنان وزايمان اميد بابل كلينيك
35 مينا قديري زنان وزايمان اصفهان
36 وحيد دستجردي زنان وزايمان 
37 طليعه كازروني زنان وزايمان زينبيه
38 شيرين قاضي زاده زنان وزايمان وليعصر
39 مهناز ياونگي زنان وزايمان طالقاني
40 ازهر زنان وزايمان تهران
41 صديقه عبداللهي فرد زنان وزايمان بيمارستان آذربايجان
42 سهيلا عارفي زنان وزايمان ابن سينا
43 ربابه طاهري پناه زنان وزايمان بيمارستان امام حسين
44 ساغر صالحپور زنان وزايمان طالقاني
45 انسيه شاهرخ تهراني زنان وزايمان الوند
46 زهرا رئوفي زنان وزايمان بيمارستان شهيد علي اكبر آبادي
47 فاطمه رمضان زاده زنان وزايمان وليعصر
48 ژاله ذولقدري زنان وزايمان زينبيه
49 راضيه دهقاني فيروز آبادي زنان وزايمان شهيد صدوقي يزد
50  سعيده صدري زنان وزايمان فاميلي
51 اعظم علي اكبريان زنان وزايمان مادر
52 فرزانه چوبساز زنان وزايمان بيمارستان بيستون
53 عباس افلاطو نيان زنان وزايمان شهيد صدوقي يزد
54 ملك منصور اقصي زنان وزايمان بيمارستان مهر
55 ويكتوريا حبيب زاده زنان وزايمان بيمارستان افضلي پور
56 مريم پور رضا زنان وزايمان بيمارستان مدائن
57 مرضيه آقا حسيني زنان وزايمان بيمارستان شريعتي
58 اشرف آل ياسين زنان وزايمان بيمارستان شريعتي
59 فيروزه اكبري اسبق زنان وزايمان بيمارستان ميرزا كوچك خان
60 مهناز اشرفي زنان وزايمان رويان
61 شهدخت معتضد يان زنان وزايمان زينبيه
62 شيرين ظفر قندي زنان وزايمان بيمارستان مهديه
63 نزهت موسوي فرد زنان وزايمان منتصريه
64 جلال مجيبيان زنان وزايمان بيمارستان مجيبيان
65 فرح فرزانه زنان وزايمان دانشگاه شهيد بهشتي
66 حوريه شمشيري زنان وزايمان دانشگاه شهيد بهشتي
67 محمد علي كريم زاده ميبدي زنان وزايمان دانشگاه علوم پزشكي يزد
68 عطا الله قهيري زنان وزايمان الزهرا
69 حميد صاحب كشاف زنان وزايمان نويد
70 سيروس رستمي زنان وزايمان شيراز
71 هرمز دبير اشرفي زنان وزايمان دبير اشرافي
72 غلامرضا تيزرو زنان وزايمان بيمارستان آذربايجان
73 محمد ابراهيم پارسا نژاد زنان وزايمان زينبيه
74 محمد حسن بدخش زنان وزايمان تهران
75 حميد بهنيا زنان وزايمان تهران
76 سيد مهدي احمدي زنان وزايمان اصفهان
77 منصور اشرفي نيا زنان وزايمان بيمارستان آرش
78 سعيد البرزي زنان وزايمان زينبيه
79 بتول حسين رشيدي زنان وزايمان وليعصر
80 مدرس گيلاني زنان وزايمان وليعصر
81 اشرف معيني زنان وزايمان رويان
82 طاهره معدني زنان وزايمان رويان
83 اشرفي نيا زنان وزايمان بيمارستان آرش
84  شهرزادزاده مدرس زنان وزايمان دانشگاه شهيد بهشتي
85 شهلا نصر الهي زنان دانشگاه همدان
86 فخر الملوك ياسائي زنان دانشگاه شهيد بهشتي

گروه ارولوژي
1 دكتر سيدجليل حسيني ارولوژي بيمارستان طالقاني
2 رضا فهيمي ارولوژي بيمارستان حضرت معصومه
3 دكتر محمدعلي صديقي گيلاني ارولوژي رويان
4 دكتر محمدرضا نوروزي ارولوژي بيمارستان الوند
5 دكتر محمد كاظميني ارولوژي بيمارستان شريعتي
6 دكتر پورمند ارولوژي بيمارستان سينا
7 دكتراميد پويان ارولوژي بيمارستان شريعتي
8 دكترعلي شمسا ارولوژي منتصريه
9 دكتر كيوان رادخواه ارولوژي نظام پزشكي
10 دكتر سعيد صاحب كشاف ارولوژي تهران
11 دكتر همايون عباسي ارولوژي اصفهان
12 دكتر سراج الدين وحيدي ارولوژي شهيد صدوقي يزد
13 دكتر محمدرضا معين ارولوژي شهيد صدوقي يزد
14 دكتر آيتي ارولوژي تهران
15 دكتر فرهي ارولوژي رويان
16 دكتر حسن جمشيديان ارولوژي تهران
17 دكتر اميرمحسن ضيايي ارولوژي كوثر
18 دكتر جنتي ارولوژي تهران
19 دكتر سعيد شاكري ارولوژي شيراز
20 دكتر دادخواه ارولوژي بيمارستان شهيد مدرس
21 حشمت الله صوفي ارولوژي دانشگاه كردستان
22 هوشنگ باب الحوائجي ارولوژي دانشگاه همدان
23 حسين كرمي ارولوژي دانشگاه شهيد بهشتي

گروه ژنتيك

1 دكتر حميد گورابي ژنتيك رويان
2 سيد جواد مولا ژنتيك تهران- تربيت مدرس
3 سعيد غفاري ژنتيك تهران
4 دكتر مدرس ژنتيك تهران
5 دكتر محمد حسين مزداراني ژنتيك تهران
6 دكترعليرضا بيگلري ژنتيك دانشگاه زنجان
7 دكترفرخنده پور اسماعيلي ژنتيك دانشگاه شهيد بهشتي
8 حميد پور جعفري ژنتيك دانشگاه همدان
9 محمد حسن شيخها ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي يزد
10 نسرين قاسمي ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي يزد
11 سيد مهدي كلانتر ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي يزد

 

 

گروههاي وابسته

 1دكتر يدالله محرابي آمارو اپيدميولوژي دانشگاه شهيد بهشتي
2 فرزاد حدائق غددو اندوكرينولوژي دانشگاه شهيد بهشتي
3 مصطفي حمديه روانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي
4 دكتر رضا عماني ساماني پزشك عمومي تهران
5 حسن لطفي آمارو اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي يزد

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2006 - 2017 All Rights Reserved. ISRM. Designed by: ICTA