صفحه اصلی ارتباط با ما پیشنهادات و انتقادات کنگره ها و سمینار ها نقشه سایت
  انتخابات داخلی اعضای هفتمین دوره هئیت مدیره انجمن برگزار گردید و باتفاق آرا آقای دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی بعنوان رئیس هئیت مدیره انجمن برگزیده شدند  
 
  معرفی انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

اعضای هفتمین دوره هیات مدیره انجمن

نام و نام خانوادگی

گروه

سمت

عکس

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

ارولوژی

ریاست انجمن

دکتر مهناز اشرفی

زنان

نایب رئیس

دکتر ساغر صالحپور

زنان

دبیر انجمن

دکتر معرفت غفاری نوین

امبریولوژی

خزانه دار

دکتر محمدحسین نصر اصفهانی

امبریولوژی

عضو هیات مدیره

دکتر محمدرضا نوروزی

ارولوژِی

عضو هیات مدیره

دکتر نزهت موسوی فر

زنان

عضو هیات مدیره

دکتر فاطمه قلمبر دزفولی

زنان

بازرس


انجمن علمي-تخصصي باروري و ناباروري ايران در سال 1377 توسط هيات موسسين ، تاسيس شد.

آخرین دوره انتخابات هیئت مدیره در دوم خردادماه 1392 همزمان با نوزدهمین کنگره سراسری برگزار که بموجب رای یکصدوچهل وششمین جلسه کمسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی صحت برگزاری انتخابات و صلاحیت کلیه اعضاء هیئت مدیره به تایید نهایی رسید

اعضای ششمین دوره هیات مدیره انجمن

نام و نام خانوادگی

گروه

سمت

عکس

دکتر محمدعلی خلیلی

جنین شناسی

ریاست انجمن

 

دکتر سید جلیل حسینی

ارولوژی

دبیر انجمن

 

دکتر محمدعلی
کریم زاده میبدی

زنان

نایب رئیس

 

دکتر ربابه طاهری پناه

زنان

خزانه دار

 

دکتر مهدی آخوندی

جنین شناسی

عضو هیات مدیره

 

دکتر سیدمهدی احمدی

زنان

عضو هیات مدیره

 

دکتر محمدرضا نوروزی

ارولوژی

عضو هیات مدیره

 

دکتر حسین شاهوردی

جنین شناسی

بازرس

 
دکتر  نوری
دکتر عباس افلاطونیان
دکتر ربابه طاهری پناه
دکتر سید جلیل حسینی
دکتر محمدرضا نوروزی
دکتر سید مهدی احمدی
دکتر  محمدعلی خلیلی
بازرس : دکتر حسین شاهوردی


ششمین دوره هیات مدیره انجمن :

ریاست انجمن : آقای دکتر محمدعلی خلیلی

دبیر انجمن : آقای دکتر سید جلیل  حسینی

نایب رئیس انجمن : آقای دکتر محمدعلی کریم زاده

خزانه دار انجمن : خانم دکتر ربابه طاهری پناه

بازرس : آقای دکتر حسین شاهوردی

اعضاء : آقای دکتر محمدرضا نوروزی - آقای دکتر سیدمهدی احمدی - آقای دکتر مهدی آخوندی 

پنجمین دوره هيات مديره انجمن :

 

 

 

 رياست انجمن: دکتر محمد ابراهیم پارسانژاد

دبير انجمن: دكتر محمدرضا نوروزی

خزانه دار: دكتر منصوره موحدين

بازرس: دكتر اميد پويان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي، دكتر ربابه طاهری پناه ،دكتر محمدكاظميني

 مسئول سايت: دکتر ربابه طاهری پناه

 

چهارمین دوره هيات مديره انجمن

رياست انجمن: دکتر محمدرضا نوروزی

دبير انجمن: دكتر احمد حسینی

خزانه دار: دكتر منصوره موحدين

بازرس: دكتر امید پویان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي،دکتر مهناز اشرفی، دكتر ربابه طاهری پناه ،دكتر محمدكاظميني.

 

سومین دوره هيات مديره انجمن

رياست انجمن: دکتر احمد حسینی 

دبير انجمن: دكتر مهناز اشرفی

خزانه دار: دكتر ربابه طاهری پناه

بازرس: دكتر امید پویان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي،دکتر مرضیه رمضان زاده ،دكتر محمدكاظميني.

دومین  دوره هيات مديره انجمن

رياست انجمن: دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی

دبير انجمن: دكتر سراج الدین وحیدی

خزانه دار: دكتر...

بازرس: دكتر امید پویان

اعضا: دكتر سيد مهدي احمدي، دکتر ساغر صالحپور، دكترمهناز اشرفی، 

اولین دوره هیات مدیره انجمن

ریاست انجمن : دکتر سید جلیل حسینی
دبیر انجمن : دکتر مهناز اشرفی

اعضا: دكترعباس افلاطونیان، دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی، دکتر پورمند، دکتر احمد حسینی

 
 
Copyright © 2006 - 2017 All Rights Reserved. ISRM. Designed by: ICTA