تاریخ انتشار 1399/12/14 - تعداد بازدید 95
پژوهشگاه رویان جزو 10 مرکز برتر جهان در حیطه پژوهش های ناباروری مردان

به نام خدا

مقاله ای در سال 2020 توسط Agarwal و همکارانش تحت عنوان یک تجزیه و تحلیل ساینتومتریک در مورد ناباروری مردان در مجله Andrologia شماره 53 به چاپ رسیده است که به بررسی تمام مقالات تحقیقاتی در مورد ناباروری مردان و روش های کمک باروری طی 20 سال گذشته (ازسال 2000 تا سال 2019) در تمام مراکز ناباروری جهان پرداخته شده است. این مطالعه به بررسی و مقایسه بین فعالیت های پژوهشی و درمانی در مراکز ناباروری پرداخته که با افتخار پژوهشگاه رویان را جزو 10 مرکز برتر جهان در این زمینه اعلام کرده است. این مطالعه همچنین به ارزیابی پژوهش های مختلف در مورد علل ناباروری مردان، روش های بازیابی اسپرم از مایع منی، روش های مختلف کمک باروری و در نهایت میزان موفقیت روش های کمک باروری پرداخته است. بر طبق نتایج به دست آمده، بیشترین پژوهش های صورت گرفته در بین علل مختلف ناباروری مردان به آزواسپرمی اختصاص داشته است و بیشترین پژوهش های صورت گرفته در بین روش های مختلف کمک باروری بر روی روش ICSI متمرکز بوده است.