لیست اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی و محمع عمومی فوق العاده انجمن ساعت 9 صبح 27 دیماه 1397 در سالن همایش رعد
تاریخ انتشار : 1397/9/20

ادامه مطلب
کنفرانس علمی ماهانه پژوهشکده علوم تولیدمثل پژوهشگاه رویان
تاریخ انتشار : 1397/9/17

ادامه مطلب
Exclusive: A new test can predict IVF embryos’ risk of having a low IQ
تاریخ انتشار : 1397/8/27

ادامه مطلب
ششمین کنفرانس علمی ماهیانه پژوهشکده علوم تولید مثل پژوهشگاه رویان
تاریخ انتشار : 1397/8/22

ادامه مطلب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند
تاریخ انتشار : 1397/8/9

ادامه مطلب
Outcome Prediction In Subfertility
تاریخ انتشار : 1397/8/1

ادامه مطلب
پنجمین سمینار علمی ماهیانه پژوهشکده علوم تولید مثل پژوهشگاه رویان
تاریخ انتشار : 1397/7/25

ادامه مطلب
ESHRE e-Campus
تاریخ انتشار : 1397/7/22

ادامه مطلب
کنفرانس علمی ماهانه روش های کمک باروری با دخالت شخص ثالث از دیدگاه حقوقی با امتیاز بازآموزی
تاریخ انتشار : 1397/7/16

ادامه مطلب
گزارش نهایی طرح مقایسه سطح لپتین پلاسمای منی در مردان نابارور گروه ICSI و ارتباط ان با فشار اکسایشی
تاریخ انتشار : 1397/7/16

ادامه مطلب
عناوین سخنرانی های دومین سمیناریک روزه با عنوان سلامت فرزندان حاصل از ART
تاریخ انتشار : 1397/6/17

ادامه مطلب
سمینار نقش عوامل تغذیه ای و توکسین ها در باروری و ناباروری
تاریخ انتشار : 1397/5/15

ادامه مطلب
سمینار یک روزه سلامت فرزندان حاصل از ART مورخ 25 مرداد1397
تاریخ انتشار : 1397/5/15

ادامه مطلب