• 01

  اولین جلسه مشترک اعضای هیات مدیره ششم و هفتم

 • 02

  تو صیه فوری انجمن در خصوص شیوع covid-19 به مراکز درمان ناباروری

  شروع نکردن سیکلهای درمان ناباروری

 • 03

  توصیه مهم انجمن درخصوص به تغویق انداختن شروع سیکلهای درمانی

  توصیه مهم انجمن درخصوص به تغویق انداختن شروع سیکلهای درمانی