• 01

    برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن ساعت 9 الی 11 صبح 27 دی 1397 در سالن همایش نیکوکاری رعد

  • 02

    شماره حساب انجمن

    شماره حساب انجمن در بانک پاسارگاد 1-780772-8000-305

  • 03

    برگزاری مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده 27 دیماه 1397