وبینار


تاریخ شروع: پنج شنبه 18 آذرماه 1400 ساعت 14-16
توضیحات: ذارای امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 20 آبان 1400 ساعت 16-19
توضیحات: آزمایشگاه دنا با افتخار از شما استاد گرانقدر برای شرکت در وبینار مروری بر کنگره Aspire که توسط اساتید علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در skyroom برگزار خواهد شد، دعوت می نماید. پنجشنبه 20 آبان ماه ساعت 16 الی 19 تلفن: 88658751-021 برای ورود به وبینار روی لینک زیر کلیک نمایید. https://www.skyroom.online/ch/dena_lab/webinar
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 20 آیان 1400 ساعت 16-1830
توضیحات: احتراماً از جنابعالی دعوت می‌شود در وبینار علمی شرکت Merck با عنوان "مدیریت و درمان افراد پاسخ‌دهنده ضعیف به تحریک تخمک‌گذاری در سیکلهای میکرو اینجکشن" شرکت نمائید. (دارای امتیاز بازآموزی) زمان: پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ساعت ۱۶:٠٠ سخنرانان: ۱- جناب آقای دکتر احمدی ۲- سرکار خانم دکتر طاهری پناه ۳- سرکار خانم دکتر غفاری ۴- جناب آقای دکتر کلانتری ۵- سرکار خانم دکتر تولائی ۶- سرکار خانم دکتر جعفرپور ۷- جناب آقای دکتر نصر اصفهانی لینک شرکت در برنامه: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE5YmRjYTEtNTgzNy00OGE5LWJlMDEtZDZjMjkxZmU2OTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db76fb59-a377-4120-bc54-59dead7d39c9%22%2c%22Oid%22%3a%22d60e0780-7b71-4898-9e16-aab75e297368%22%7d جهت دریافت امتیاز بازآموزی لطفاً توضیحات زیر را مطالعه بفرمائید. 1- در ابتدا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه آموزش مداوم به نشانی www.ircme.ir شويد و در قسمت برنامه‌های وبینار و زیر مجموعه جدید در همه مراکز وارد شده و در برنامه به شناسه 172142 با عنوان وبينار مدیریت و درمان افراد پا
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 20 آبان 1400 ساعت 13-16
توضیحات: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران وانجمن علمی باروری و ناباروی ایران و پژوهشگاه ابن سینا برگزار می نماید: وبینار ایسموسل: تشخیص و درمان 20 آبان سرفصل: عوارض ، تشخیص ودرمان ایسموسل اهمیت ایسموسل در ناباروری مدیریت آن در بارداری 3 امتیاز متخصصین زنان و زایمان 1/5 امتیاز متخصصین رادیولوژی، کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی لینک ثبت نام با امتیاز بازآموزی: https://b2n.ir/n23859 لینک ثبت نام بدون امتیاز بازآموزی: https://b2n.ir/q68224
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: ساعت 14 الی 16 تاریخ 10 شهریورماه 1400
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنجشنبه 13 خرداد ماه ، ساعت 19:30-17
توضیحات: انجمن متخصصین زنان فارس با هدف ایجاد دسترسی به اطلاعات روز حوزه ی ناباروری ، وبیناری تحت عنوان Proper Comprehension of Semen-Analysis را باهمکاری مرکز باروری و ناباروری اصفهان ، دانشگاههای علوم پزشکی یزد و تهران برگزار مینماید. تاریخ و ساعت برگزاری وبینار: روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه، ساعت ۱۷-۱۹:۳۰ بدین وسیله از حضرتعالی دعوت می گردد در این وبینار علمی شرکت بفرمایید. لینک مربوط ورود به وبینار : class1.vu.sums.ac.ir/drparsanezhad/ این وبینار با همکاری لاین ناباروری شرکت ارکیدفارمد (داروی سینال اف) برگزار خواهد شد .
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: Sunday 10,January 2021, 19:30 IP
توضیحات: انجمن متخصصین زنان و زایمان
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 25 دی ماه 1399 ساعت 15 الی 18
توضیحات: اولین مجموعه وبینارهای تعاملی Intrauterine Pathology
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 1399/10/11
توضیحات: پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 1399/10/11 ساعت 9:00 الی 12:00
توضیحات: این وبینار دارای امتیاز بازآموزی است و متخصصان زنان و زایمان، متخصصان جراحی عمومی و متخصصان جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی گروه های هدف آن هستند.
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: سه شنبه 1399/10/09
توضیحات: دکتر خدیجه شادجو متخصص زنان، زایمان فلوشیپ لاپاراسکوپی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 11 دی ماه 1399 ساعت 15:00 الی 18:00
توضیحات: سلسله وبینارهای آموزشی برخورد با زوج نابارور
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 4 دی ماه 1399 ساعت 17 الی 19
توضیحات: پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/28 ساعت 10 الی 13:30
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه:دکتر ابوالفضل مهدیزاده
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/28 ساعت 17 الی 19
توضیحات: برنامه تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا گروه هدف: متخصصین زنان و زایمان،ارولوژی،بهداشت باروری، پزشک عمومی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 1399/09/27 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه:دکتر شهلا چایچیان
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/21 ساعت 10 الی 13
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه: دکتر ابوالفضل مهدیزاده
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 1399/09/20 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/21 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران مدیر برنامه: دکتر آمنه سادات حق گو
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 1399/09/14 ساعت 16 الی 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذرماه 1399 ساعت 16 لغایت 19
توضیحات: اولین کنگره مجازی انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذر1399 ساعت 10 الی 13
توضیحات: Twin Pregnancy Part1
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: آذرماه 1399
توضیحات: اخرین روزهای هفته های آذرماه را با شما همراهیم.
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 13 آذرماه 1399 ساعت 11 لغایت 13
توضیحات: انجمن زنان و زایمان ایران شاخه خراسان رضوی، گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: دئشنبه 10/09/99 ساعت 8:30 لغایت 11:30
توضیحات: گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-وبینار اختلالات کف لگن
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 6/9/99 ساعت 16 الی 19
توضیحات: عوارض لاپاراسکوپی، پیشگویی، پیشگیری و درمان
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۰ لغایت ۹ صبح
توضیحات: جلسه MDT آبان ماه بخش ناباروری بیمارستان طالقانی با موضوع "recurrent implantation failure" part 1 (male&female)
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: مورخ 29/08/1399 ، ساعت 10-13
توضیحات: مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-با امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 19 th Nov 2020, 16:00-18:30
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 29 آبان ماه 1399 ساعت 8 الی 11
توضیحات: دارای امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 3مهرماه 1399
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: November 2-6, 2020
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 11 الی 13
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: 27 و 28 آذر ماه
توضیحات: 6و 7 آذرماه، 12و13 آذرماه با حداکثر امتیاز بازآموزی
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: جمعه 23 آبان ماه 1399 ساعت 16 الی 18
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 17 الی 19
توضیحات:
اطلاعات بیشتر

تاریخ شروع: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 15 الی 17
توضیحات:
اطلاعات بیشتر