بیست و سومین کنگره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران 19 الی 21 اردیبهشت ماه در مرکز همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید

 • 01

  برگزاری بیست و سومین کنگره انجمن علمی باروری و ناباروری19 الی 21 اردیبهشت

  برگزاری بیست و سومین کنگره انجمن علمی باروری و ناباروری

 • 02

  دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن علمی باروری و ناباروری ایران

 • 03

  پرداخت حق عضویت سالیانه اعضای انجمن