مقالات


Ambient air pollution and the risk of pregnancy loss: a prospective cohort study
Sandie Ha, Ph.D.,a,b Rajeshwari Sundaram, Ph.D.,c Germaine M. Buck Louis, Ph.D.,d Carrie Nobles, Ph.D.,a Indulaxmi Seeni, B.S.,a Seth Sherman, Ph.D.,e and Pauline Mendola, Ph.D.a

آلودگی هوا وتاثیر آن بر میزان سقط یک مطالعه آینده نگر
دکتر هاله رحمان پور ، فلوشیپ نازایی

Viable acrosome-intact human spermatozoa in the ejaculate as a marker of semen quality and fertility
Dorte Louise Egeberg Palme1, Anders Rehfeld1, Anne Kirstine Bang1, Kristiana Alexandrova Nikolova1, Søren Kjærulff2, Morten Rønn Petersen3, Janni Vikkelsø Jeppesen3, Martin Glensbjerg2, Anders Juul1, Niels E. Skakkebæk1, Søren Ziebe3, Niels Jørgensen1, and Kristian Almstrup1,*

Recurrent pregnancy loss evaluation combined with 24-chromosome microarray of miscarriage tissue pro
F. Popescu1, C. R. Jaslow1, and W. H. Kutteh2,3,4,*

Dietary patterns, foods and nutrients in male fertility parameters and fecundability: a systematic r
Albert Salas-Huetos1,2, Mònica Bulló1,2, and Jordi Salas-Salvadó1,2,*